خلاصه:

مشروح:

تقویم آموزشی دوره‌های علمی-کاربردی سال تحصیلی 1395-1394 نیم‎سال دوم تحصیلی 95-94

انتخاب واحد                  (به تفکیک مقطع و دوره ) 3 تا 14 بهمن 94
شروع کلاس‎ها                     17 بهمن 94
حذف و اضافه                       1 تا4 اسفند 94
حذف اضطراری                     8 و 9خرداد 95
پایان کلاس‎ها                          20 خرداد 95
امتحانات                                22 خرداد تا 5 تیر 95
ثبت نمرات                               22 خرداد تا 14 تیر 95

روابط عمومی مرکز علمی کاربردی پالنده صاف