خلاصه:

مشروح:

 
قابل توجه دانشجویان محترم


تاریخ امتحانات نیمسال اول 95-94  ، از 12 دی ماه لغایت  24 دی ماه برگزار می گردد.


برنامه امتحانات در تابلو اعلانات مرکز نصب شده است.
با تشکر روابط عمومی مرکز علمی کاربردی پالنده صاف