دریافت کاربرگ ها

  1. فرم خام درخواست کارآموزی
  2. برنامه کلاسی نیمسال دوم 95-94
  3. کاربرگ آموزشی استاندارد مرکز علمی کاربردی پالنده صاف
  4. مجموعه قوانین و مقررات آموزشی
  1. سیلابس دروس کاردانی فنی مکانیک-مکانیک تاسیسات صنعتی
  2. سیلابس دروس کاردانی فنی برق-برق صنعتی
  3. سیلابس دروس کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده
  4. سیلابس دروس کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار
  5. سیلابس دروس کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتی
  6. سیلابس دروس عمومی مقطع کاردانی
  7. سیلابس دروس مهارتهای مشترک مقطع کاردانی
  8. فرم انتخاب وارزیابی پروژه (دوره کاردانی )
  1. سیلابس دروس کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی
  2. سیلابس دروس مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی
  3. سیلابس دروس عمومی
  4. سیلابس دروس مهارتهای مشترک مقطع کارشناسی
  5. فرم انتخاب وارزیابی پروژه (دوره کارشناسی)
  6. فرمت پایان نامه


برگشت به بالا کپی‌رایت © 1394 - دانشگاه جامع علمی و کاربردی واحد سمنان