معرفی رشته ها

   1. گرایش برق صنعتی
   1. گرایش مکانیک تاسیسات صنعتی
   1. گرایش اینترنت و شبکه های گسترده
   1. گرایش حسابداری صنعتی
   1. گرایش مدیریت کسب و کار
   1. گرایش حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی
   1. گرایش صنعتی


برگشت به بالا کپی‌رایت © 1394 - دانشگاه جامع علمی و کاربردی واحد سمنان