آدرس:
بلوار معلم - بین میدان مطهری و امام رضا (ع) - روبروی پایگاه انتقال خون/سمنان ایران

تلفن: 023-33437100 ////// 023-33437101

فکس: 023-33437100

پست الکترونیک: palandehsaf.uni@gmail.com